Hurra! är en reklambyrå i Stockholm. Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

Hurra! för Sjöfartsverket – ny kund!

Sedan den 20 juni 2016 är Hurra!, tillsammans med Swedish Frames, upphandlade av Sjöfartsverket för filmproduktion. Det första projektet är redan påbörjat. Uppdraget är att ta fram en film, som i första hand riktar sig till rederier, för att rekrytera 300 testfartyg till STM Validation-projektet. Projektet innebär att mjuk- och/eller hårdvara installeras ombord, för att erbjuda involverade fartyg ett flertal viktiga och fördelaktiga tjänster.

Hurra! + Swedish Frames = sant!

Hurra! har sedan några år tillbaka samarbetat med filmproduktionsföretaget Swedish Frames i ett antal projekt. I sommar har vi vässat och formaliserat vårt samarbete och kan därmed erbjuda nya och befintliga kunder ökad kompetens inom film. Redan i augusti tar vi oss an vår första gemensamma kund – Sjöfartsverket!

Läs mer om Swedish Frames på www.swedishframes.se.

Affärsframgångar och projektutveckling för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience årsredovisning 2015

Årsredovisningen för 2015 är den andra som vi tar fram för det börsnoterade läkemedelsföretaget Sprint Bioscience.

Årsredovisningen producerades i enlighet med den grafiska form och det bildmanér som vi skapade förra året, med fokus på personen bakom professionen. Utöver det ekonomiska resultatet kan man läsa om det viktiga avtalet med Bayer HealthCare, det nya terapiområdet typ 2-diabetes (T2D) samt ny kompetens inom cellbiologi.

Hurra! ansvarade för kreativa lösningar, fotografering och bildlösningar, grafisk form, intervjuer och copy för medarbetaravsnittet och T2D-avsnittet, redigering av textunderlag från kunden, originalproduktion, korrektur samt projekt- och produktionsledning.

Sprint Bioscience årsredovisning 2015

Sprint Bioscience årsredovisning 2015

Hurra! för ADDvise årsredovisning 2015

ADDvise årsredovisning 2015

Den första Hurra!-producerade årsredovisningen för ADDvise är klar. I “framvagnen” presenteras verksamheten och årets viktigaste händelser inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Här beskrivs även aktuella företagsförvärv, ett led i ADDvise tillväxtstrategi, samt utvecklingen på marknaden. Dessutom får läsaren bekanta sig med en kund och en medarbetare – båda inom dotterbolaget Sonesta i USA. I bakre delen av årsredovisningen rapporteras årets ekonomiska resultat.

Vårt uppdrag var att leda produktionen samt ansvara för bildlösningar, fotografering, grafisk form och originalproduktion. Vi producerade all text i framvagnen, baserad på intervjuer med vd, affärsområdeschefer, kund och medarbetare samt befintligt textmaterial.

ADDvise-koncernen är en ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter. Två affärsområden, Lab och Sjukvård, levererar laboratorieinredning, medicinteknik och instrument till sjukvårds- och forskningsenheter i över 60 länder.

ADDvise årsredovisning 2015

ADDvise årsredovisning 2015

ADDvise årsredovisning 2015

Sextonde året för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnars årsredovisning 2015

Nu är den klar – den sextonde i raden av årsredovisningar som vi har producerat för Stockholms Hamnar.

Sedan ett par år tillbaka omfattar den en hållbarhetsredovisning enligt GRI, Global Report Index. Detta år uppgraderades denna till den högre nivån GRI G4.

Vid sidan av det ekonomiska resultatet fick hållbarhetsarbetet stort utrymme i år, bland annat bidrar ett antal hamnrelaterade personer med citat. Stockholms Hamnars roll och betydelse i den växande Stockholmsregionen samt de viktiga utvecklingsprojekten i Kapellskärs Hamn, Värtahamnen och Stockholm Norvik Hamn är andra områden som lyfts fram.

När det gäller den grafiska formen har vi tagit ännu ett steg samt adderat flera pedagogiska illustrationer och diagram för att tydliggöra innehållet och lyfta fram Stockholms Hamnars roll i regionen.

Sammantaget ansvarade vi för bildlösningar, fotografering, korta intervjuer med intressenter (ägare, kunder, medarbetare med flera), grafisk form, illustrationer, diagram och tabeller, originalproduktion, textredigering, korrektur samt projekt- och produktionsledning.

Årsredovisningen omfattar 92 sidor och producerades på svenska och engelska.

Stockholms Hamnars årsredovisning 2015

Stockholms Hamnars årsredovisning 2015

Stockholms Hamnars årsredovisning 2015

Stockholms Hamnars årsredovisning 2015

Stockholms Hamnars årsredovisning 2015

Sida 1 av 53 1 2 3 ...10 20 ...Sista →
Hurra! Reklam, kommunikation & information   Adress: Vegagatan 8, 113 29 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies | Hurra! på Facebook