Säljmaterial för Bolero

Bolero – One solutionBolero – One solutionBolero – One solutionBolero – One solutionBolero – One solution

För it-företaget Bolero har vi tagit fram den 20-sidiga broschyren ”One solution”. I denna presenteras företagets arbetsstruktur och tjänster med utgångspunkt från ”trappmodellen”. Budskapet är att Bolero som helhetsleverantör av it-tjänster fungerar som kundens trygga punkt i tillvaron. Vi har ansvarat för bildval och layout i enlighet med den grafiska form som vi tidigare skapat för företaget. Även separata faktablad har tagits fram och ytterligare material är under produktion.

Konstprydd årsredovisning för Stockholmshem

Stockholmshem Årsredovisning 2012Stockholmshem Årsredovisning 2012Stockholmshem Årsredovisning 2012Stockholmshem Årsredovisning 2012Stockholmshem Årsredovisning 2012Stockholmshem Årsredovisning 2012Stockholmshem Årsredovisning 2012Stockholmshem Årsredovisning 2012

Efter förra årets framtagning av Stockholmshems topprankade* årsredovisning, gjordes en projektanalys för att vässa samarbetet ytterligare. Den resulterade i snabbare produktion och färre korrekturrundor.

Sedan tiotalet år tillbaka pryds Stockholmshems årsredovisnings omslag av ett konstverk. Varje år skapas omslaget av en ny konstnär. 2012 års tema var den nya stadsdelen Annedal, mellan Stockholm och Sundbyberg.

I år utvecklade vi den grafiska formen, valde nya färger, hade tät kontakt med konstnär samt producerade original. Resultatet blev en produkt på 100 sidor A4, limbunden med altarskåpsöppning. Upplagan var 1 500 exemplar.

Uppdraget att producera Stockholmshems årsredovisning fick vi efter upphandling som genomfördes 2010. AB Stockholmshem är med sina 25 500 lägenheter och 3 100 lokaler landets näst största bostadsföretag. Företaget ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

* Stockholmshems årsredovisning för 2011, som togs fram av Hurra!, toppade Fastighetsvärldens lista i deras årliga ranking. Läs mer här →

Nu är den här – Spåradiskt 1:2013!

Miljöarbetet i branschen, trängsel på spåren, nya kontrakt med SL och framtida järnvägssatsningar är några av ämnena i senaste numret av Struktons kund- och personaltidning Spåradiskt. I detta nummer startar även den nya artikelserien ”materialet i fokus” – först ut är räls.

Spåradiskt 1:2013 – omslag

Spåradiskt 1:2013 – uppslag

Spåradiskt 1:2013 – uppslag

Spåradiskt 1:2013 – uppslag

Spåradiskt 1:2013 – uppslag

Spåradiskt 1:2013 – uppslag

Hurra! har producerat Spåradiskt sedan 2003. Dess nuvarande form skapade vi 2007 och har sedan vidareutvecklat den efterhand. Sedan 2010 har vi en övergripande redaktionell roll där vi planerar innehåll och utvecklar teman och artiklar i tidningen tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi styr sedan hela produktionsprocessen med formgivning, textproduktion, kontakter med skribenter och fotografer, bildval, bildinköp, grafisk produktion samt ansvar för tryckning och distribution. Spåradiskt ges ut två gånger om året. Nästa nummer ges ut i samband med mässan Nordic Rail Future Transport i oktober – planeringen är i full gång.

LNG-broschyr för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnars LNG-broschyr

De nya kraven om max 0,1 procent svavelutsläpp innebär stora utmaningar för sjöfarten. Som en av de första hamnarna i världen erbjuder Stockholms Hamnar en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg, Viking Grace, med LNG – ett nytt fartygsbränsle med flera miljöfördelar. LNG står för Liquefied Natural Gas och är, precis som det låter, flytande naturgas.

Hur Stockholms Hamnar möter framtidens miljökrav beskrivs i en folder, svensk och engelsk version, som Hurra! har tagit fram åt Stockholms Hamnar. Foldern är tänkt att svara på de frågor som uppkommer i samband med att man börjar erbjuda LNG i Stockholms Hamnar.

Hurra! har stått för projektledning, upplägg och struktur, kreativa och grafiska lösningar, bildval, originalproduktion samt textbearbetning av underlag från Stockholms Hamnar.

Tillökning i hamnfamiljen – välkommen Vilgot!

Stockholms Hamnars pappfamilj har fått sällskap av arbetsmiljögubben Vilgot, vilket betyder att familjen nu består av sju medlemmar. Samtliga figurer är illustrerade och framtagna av Hurra!.

Stockholms Hamnar – Vilgot

De sex tidigare figurerna är dubbelsidiga, av naturlig storlek och förmedlar budskap om vad hamnen betyder för olika målgrupper, bland annat inom miljö och turism. Figurerna används vid utställningar och event.

Vilgot togs fram i samband med att Stockholms Hamnar implementerade användandet av kravlagd skyddsutrustning. Figuren ska stå vid arbetsplatserna samt synas i andra sammanhang som en symbol för det interna arbetsmiljöarbetet.

Vårt uppdrag omfattar även framtagning av diplom, som delas ut för välförtjänt arbetsmiljöarbete, samt en ”toolbox” med instruktionstexter och Vilgot-illustrationer.

Sida 20 av 57 ← Första ...10 ...19 20 21 ...30 40 ...Sista →
Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 82 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies