LNG-broschyr för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnars LNG-broschyr

De nya kraven om max 0,1 procent svavelutsläpp innebär stora utmaningar för sjöfarten. Som en av de första hamnarna i världen erbjuder Stockholms Hamnar en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg, Viking Grace, med LNG – ett nytt fartygsbränsle med flera miljöfördelar. LNG står för Liquefied Natural Gas och är, precis som det låter, flytande naturgas.

Hur Stockholms Hamnar möter framtidens miljökrav beskrivs i en folder, svensk och engelsk version, som Hurra! har tagit fram åt Stockholms Hamnar. Foldern är tänkt att svara på de frågor som uppkommer i samband med att man börjar erbjuda LNG i Stockholms Hamnar.

Hurra! har stått för projektledning, upplägg och struktur, kreativa och grafiska lösningar, bildval, originalproduktion samt textbearbetning av underlag från Stockholms Hamnar.

Tillökning i hamnfamiljen – välkommen Vilgot!

Stockholms Hamnars pappfamilj har fått sällskap av arbetsmiljögubben Vilgot, vilket betyder att familjen nu består av sju medlemmar. Samtliga figurer är illustrerade och framtagna av Hurra!.

Stockholms Hamnar – Vilgot

De sex tidigare figurerna är dubbelsidiga, av naturlig storlek och förmedlar budskap om vad hamnen betyder för olika målgrupper, bland annat inom miljö och turism. Figurerna används vid utställningar och event.

Vilgot togs fram i samband med att Stockholms Hamnar implementerade användandet av kravlagd skyddsutrustning. Figuren ska stå vid arbetsplatserna samt synas i andra sammanhang som en symbol för det interna arbetsmiljöarbetet.

Vårt uppdrag omfattar även framtagning av diplom, som delas ut för välförtjänt arbetsmiljöarbete, samt en ”toolbox” med instruktionstexter och Vilgot-illustrationer.

IDL Biotech redovisar 2012

IDL Biotechs årsredovisning 2012IDL Biotechs årsredovisning 2012IDL Biotechs årsredovisning 2012IDL Biotechs årsredovisning 2012

Hurra! har för andra året i rad producerat IDL Biotechs årsredovisning – även denna gång med gott resultat. I år vidareutvecklade vi den form som vi skapade förra året samt ansvarade liksom tidigare för layout, textkorrektur, originalproduktion och tryckerikontakter inklusive distribution. IDL levererade texter och bilder. Årsredovisningen omfattar 28 sidor och trycktes i 1000 ex.

IDL Biotech AB är ett svenskt, börsnoterat diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Hamnåret 2012 – nu med hållbarhetssiffror

Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012

För första gången omfattar Stockholms Hamnars årsredovisning en hållbarhetsredovisning enligt GRI-standard. Detta för att höja och integrera hamnverksamheternas arbete med hållbarhet. En annan nyhet är att verksamhetsdelen, förvaltningsberättelsen och årsbokslutet har slagits ihop till en gemensam produkt på 92 sidor.

Förutom att redovisa årets resultat och händelser, är syftet att sprida kunskap om hamnens breda verksamhet bland kunder, allmänhet, ägare och andra intressenter. Man kan bland annat läsa om nya rekord för passagerartrafiken och de internationella kryssningspassagerarna. Även containertrafiken ökade markant med nya kunder som MSC, ett av världens största containerrederier. Även som fastighetsägare och hyresvärd visar hamnen en uppåtgående trend. Rorotrafiken minskade dock något.

Läsaren får även möta några av hamnens kunder samt bli uppdaterade om projekten på Norvikudden, i Värtahamnen, i Kapellskärs Hamn och på Strömkajen. Bunkring av LNG, ÅF Off Shore Race och Hamnens Dag var andra viktiga händelser under 2012.

Hurra! har, liksom tidigare år, ansvarat för projektledning och produktionsövervakning, upplägg och struktur, kreativa och grafiska lösningar, diagram, tabeller och bildval inklusive fotoregi, originalproduktion samt kundintervjuer och delar av copyn. Vi har producerat Stockholms Hamnars årsredovisning sedan 1997. Årsredovisningen 2012 är den trettonde i raden som vi har gjort för Stockholms Hamnar.

TYA vill locka ungdomar till transportbranschen

TYA, som vi har samarbetat med en längre tid, jobbar tillsammans med ungdomar.se i ett utbildnings- och rekryteringsprojekt. Syftet är att nå ut till, samt locka ungdomar och studenter till transportbranschen. Hurra! har fått uppdraget att ta fram utställningsmaterial till den mobila ”trailerutställningen” samt en affisch inför de årliga uttagningarna, inom transportteknik, till Yrkes-SM.

Resultatet kan ni se här – en affisch med glimtar från trailerutställningen samt en vikvägg som presenterar transportbranschens miljöutmaningar. Affischerna anslås på högstadieskolor för att locka elever till de olika platserna där utställningen, och uttagningarna till Yrkes-SM, äger rum. Vikväggen ställs upp i TYAs trailer och kommer även användas i andra sammanhang.

TYA utställningsmaterial

TYA affisch

Sida 20 av 56 ← Första ...10 ...19 20 21 ...30 40 ...Sista →
Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 82 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies