Stockholms Hamnar i utveckling

Inom Stockholms Hamnar pågår flera större utvecklingsprojekt. Kapellskärs Hamn expanderar, i Värta- och Frihamnen förbereds omfattande satsningar och på Norvikudden i Nynäshamn byggs en ny godshamn. För Hurra!, som är Stockholms Hamnars huvudbyrå, betyder det en rad spännande uppdrag.

Under våren och sommaren ska vi bland annat ta fram informationsmaterial om den spännande utvecklingen av Värta- och Frihamnen. Här planeras nya arbetsplatser och bostäder. Samtidigt utvecklas hamnverksamheten. Stockholms Hamnar har tagit fram en plan för hur hamnens behov ska tillgodoses samtidigt som ytor kan frigöras för andra ändamål. Dessa planer håller nu på att realiseras. Läs mer på stockholmshamnar.se.

På fastighetssidan genomförs ett antal spännande projekt som leder till ännu fler uppdrag för Hurra!. En ny kryssningsterminal byggs i Frihamnen och Stora Tullhuset på Stadsgården genomgår en omfattande ombyggnation för att inrymma ett ABBA-museum och ett mindre kryssningscenter.

Hamnbygget på Norvikudden i Nynäshamn kan du läsa mer om under rubriken Framtidens hamn i Östersjön.

Utställning för Energimyndigheten

För Energimyndigheten producerar vi en rapport om Stormen Per som drog fram över södra Sverige i början av 2007. Vi arbetar även med framtagning av en utställningsmonter om transporter till Sveriges Energiting på Stockholmsmässan i Älvsjö den 12-13 mars.

Syftet är att visa upp vad Energimyndigheten gör inom området transport med tonvikt på energieffektivisering, effektivare teknik och alternativa drivmedel. Uppdraget omfattar produktion av de skärmar som ingår i montern samt illustrationer och textbearbetning.

Hurra! blev upphandlade av Energimyndigheten 2005 och vi har sedan dess producerat en mängd informationsmaterial åt dem – rapporter, broschyrer, faktablad, rollups och affischer samt även ett grafiskt manér för projektet Uthållig kommun.

Kampanj för Novator

Novator - annonser

Teknikföretaget Novator har under lång tid arbetat med att utveckla en borrningsteknik som gör det perfekta hålet. Hurra! har fått i uppdrag att ta fram en kampanj som berättar om tekniken och dess fördelar.

Borrningstekniken som Novator har utvecklat kallas orbital drilling och är främst avsedd att användas vid tillverkning av flygplan och delar av flygplan. Fördelarna är många. En studie utförd av Airbus, som framgångsrikt testat tekniken, visar bl a på halverade ledtider och kraftigt sänkta kostnader.

Syftet med kampanjen är att öka kännedomen om Novator på marknaden. Målgruppen är företag som tillverkar och sätter samman flygstrukturer. I kampanjen ingår annonsering i internationell fackpress, utskick med inbjudan till Novators ”Open Houses” samt del av Novators webbsida.

EnergoRetea satsar framåt

Teknikkonsulterna EnergoRetea växer, rekryterar och flyttar till nya, större lokaler i Stockholm. Hurra! har för deras räkning tagit fram en annonsmall samt producerat ett antal platsannonser. Inom kort startar även produktionen av EnergoReteas nya kundtidning.

Innan sammanslagningen mellan Energo och Retea, som ägde rum 2007, ansvarade Hurra! för framtagning av Reteas kundtidning Censeo under ett flertal år. Nu ska tidningen göras om och få en ny form i enlighet med företagets nya profil och deras utökade kompetens. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med vår ”ny-gamla” kund!

Utställning om framtidens Nynäshamn

Utställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens Nynäshamn

Nynäshamn står inför en spännande utveckling. Vägnät och järnvägsspår byggs ut, och på Norvikudden etableras en ny godshamn med företagspark. Samtidigt satsar kommunen stort på näringsliv, bostäder och turism. I januari invigdes en permanent utställning om framtidens Nynäshamn i Folkets Hus i Nynäshamn.

Utställningen är framtagen av Hurra! och drivs gemensamt av Stockholms Hamnar, NCC, Nynas Petroleum och Nynäshamns kommun. Här presenteras pågående och planerade projekt samt vilka effekter dessa har för kommunens invånare och företag.

Vi håller även på att ta fram skyltar för Järnvägsinspektionen och Vägverket med information om utbyggnad av Väg 73 och Nynäsbanan som ska ingå i utställningen. All information kommer att uppdateras efterhand som projekten utvecklas.

Sida 56 av 61 ← Första ...10 20 ...55 56 57 ...60 ...Sista →
Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 29 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies