Grafiskt manér för Energimyndigheten

Hurra! blev upphandlade av Energimyndigheten 2005 och vi har sedan dess producerat en mängd informationsmaterial åt dem.

Nu har vi fått i uppdrag att ta fram ett manér för projektet Uthållig kommun, med utgångspunkt från myndighetens övergripande grafiska profil. Manéret ska fungera i flera olika medier och fungera under en treårsperiod. Uthållig kommun har bedrivits sedan 2003 och syftar till att stärka deltagande kommuners möjligheter att nå uthållig tillväxt genom att föra in energiperspektivet i verksamheten. Under hösten ska vi även producera faktablad, rollups och affischer om Energirådgivning, svensk och engelsk version.

Se hur det grafiska manéret blev här →

Nordic Rail och Future Transport 2007

Fackmässan Nordic Rail arrangeras vartannat år på Elmia i Jönköping och har utvecklats till den naturliga mötesplatsen för hela järnvägsbranschen. Senast det begav sig, 2005, lockades närmare 3500 besökare.

2007 års mässa går av stapeln den 9–11 oktober. En helt ny del av mässan är Future Transport som fokuserar på utveckling och tendenser i transportbranschen.

Som alltid inför Nordic Rail arbetar vi för högtryck med att designa och producera montrar med innehåll för flera av våra kunder; SweMaint, Gävle Godsvagnservice, Järnvägsforum, ÅF och SCT Europe.

Vill du också vara med och forma framtidens transporter? Vi hjälper dig gärna. Självklart kommer resultatet att presentas på hurra.se senare i höst.

Framtidens godshamn i Östersjön

Stockholms Hamnar bygger en ny godshamn på Norvikudden i Nynäshamn. En ny hamn är ett spännande och långsiktigt projekt som kräver mycket information till många olika målgrupper och i flera olika steg.

Hurra! har under resans gång tagit fram en stor mängd material som informerar om varför den nya hamnen byggs och vad den kommer att betyda – broschyrer, annonser, utställningsmaterial, vägskyltar och mycket mer.

På Bomässan i Nynäshamn den 25-26 augusti fanns Stockholms Hamnar på plats för att berätta för företag och boende i Nynäshamn om den nya hamnen. Hurra! designade utställningstältet med vepor och banderoller samt producerade informationsmaterial i form av broschyrer, vykort, rollups, affischer m.m. Vi har även satt ihop en frågetävling för vuxna och en rittävling för barn. Tältet var välbesökt, liksom seminariet som arrangerades i samband med mässan, och många – både vuxna och barn – deltog i tävlingarna.

Hurra! har även utvecklat en webbportal för den nya hamnen, stockholm-nynashamn.se – gemensam för Stockholms Hamnar, NCC och Nynäshamns kommun. Här läggs uppdaterad information ut på löpande basis. Hurra! kommer även fortsättningsvis att producera informationsmaterial om Stockholm-Nynäshamn på Norvikudden. Byggstart är beräknad till 2008 och driftstart till 2011.

Utökat samarbete med ÅF

Under sommaren och hösten har vi utökat vårt samarbete med teknikkonsultföretaget ÅF.

Förutom monter med innehåll för deras medverkan på järnvägsmässan Nordic Rail i oktober har vi producerat broschyrmaterial och annonser.

Banproduktion blir Strukton Rail

Svensk Banproduktion, vår kund sedan många år, ingår sedan en tid tillbaka i den europeiska järnvägskoncernen Strukton Railinfra.

Förutom över femtio års erfarenhet av underhåll och entreprenad inom tunnelbana och järnväg kan företaget med Strukton Railinfra i ryggen erbjuda ett större nätverk och betydligt större resurser än tidigare.

Nu byter de namn till Strukton Rail, vilket har lett till flera uppdrag för Hurra!; annonsering, redesign av webbsida samt framtagning av profilmaterial.

Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 82 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies