Kampanj för Novator

Novator - annonser

Teknikföretaget Novator har under lång tid arbetat med att utveckla en borrningsteknik som gör det perfekta hålet. Hurra! har fått i uppdrag att ta fram en kampanj som berättar om tekniken och dess fördelar.

Borrningstekniken som Novator har utvecklat kallas orbital drilling och är främst avsedd att användas vid tillverkning av flygplan och delar av flygplan. Fördelarna är många. En studie utförd av Airbus, som framgångsrikt testat tekniken, visar bl a på halverade ledtider och kraftigt sänkta kostnader.

Syftet med kampanjen är att öka kännedomen om Novator på marknaden. Målgruppen är företag som tillverkar och sätter samman flygstrukturer. I kampanjen ingår annonsering i internationell fackpress, utskick med inbjudan till Novators ”Open Houses” samt del av Novators webbsida.

EnergoRetea satsar framåt

Teknikkonsulterna EnergoRetea växer, rekryterar och flyttar till nya, större lokaler i Stockholm. Hurra! har för deras räkning tagit fram en annonsmall samt producerat ett antal platsannonser. Inom kort startar även produktionen av EnergoReteas nya kundtidning.

Innan sammanslagningen mellan Energo och Retea, som ägde rum 2007, ansvarade Hurra! för framtagning av Reteas kundtidning Censeo under ett flertal år. Nu ska tidningen göras om och få en ny form i enlighet med företagets nya profil och deras utökade kompetens. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med vår ”ny-gamla” kund!

Utställning om framtidens Nynäshamn

Utställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens NynäshamnUtställning om framtidens Nynäshamn

Nynäshamn står inför en spännande utveckling. Vägnät och järnvägsspår byggs ut, och på Norvikudden etableras en ny godshamn med företagspark. Samtidigt satsar kommunen stort på näringsliv, bostäder och turism. I januari invigdes en permanent utställning om framtidens Nynäshamn i Folkets Hus i Nynäshamn.

Utställningen är framtagen av Hurra! och drivs gemensamt av Stockholms Hamnar, NCC, Nynas Petroleum och Nynäshamns kommun. Här presenteras pågående och planerade projekt samt vilka effekter dessa har för kommunens invånare och företag.

Vi håller även på att ta fram skyltar för Järnvägsinspektionen och Vägverket med information om utbyggnad av Väg 73 och Nynäsbanan som ska ingå i utställningen. All information kommer att uppdateras efterhand som projekten utvecklas.

Fler uppdrag för TYA

För TYA, Tranportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, har vi flera uppdrag på gång. TYA bedriver omfattande kursverksamhet inom arbetsmiljö och yrkesfortbildning samt gör insatser för rekrytering, kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö.

Hurra! producerar kursblad, som bygger på intervjuer med kursdeltagare, på löpande basis. Framtagningen av de sju årliga branschbroschyrerna, som presenterar TYAs verksamhet inom Terminal och Lager, Åkeri, Taxi och Samhällsbetalda resor, Däck och Petroleum, Flyg, Hamn och Stuveri samt Miljö, pågår för fullt. Övriga aktuella projekt är framtagning av en broschyr om utbildningen Transport Management, en packmästarhandbok, utbildningsmaterial om djurtransporter samt annonser.

Hurra! för Nordic Rail

ÅF's monter på Nordic Rail 2007ÅF's monter på Nordic Rail 2007SweMaint och Gävle Godsvagnservice's gemensamma monter på Nordic Rail 2007SweMaint och Gävle Godsvagnservice's gemensamma monter på Nordic Rail 2007

Under tre hektiska dagar i Jönköping den 9-11 oktober var Hurra! på plats på mässan Nordic Rail och Future Transport.

Till mässan hade vi designat och utformat montrar åt ÅF, SweMaint, SCT Europe och Järnvägsforum. Inför mässan byggde vi montrar, drog sladdar och skötte all logistik åt våra kunder i dagarna tre.

Vi hade dessutom i rekordfart organiserat och ansvarat för Strukton Rails, fd Banproduktions, nya profil. Vi klädde om deras hemsida, formgav och tryckte folders, broschyrer och visitkort samt ordnade fram namnbrickor och etiketter inför mässan då de skulle tillkännage sitt namn- och profilbyte officiellt.

Hurra! är veteraner på Nordic Rail då vi tidigare år har ansvarat för montrar åt bland annat Öresundsbron, CombiTrans, Rikstrafiken och Europakorridoren. Väl mött på Nordic Rail 2009 igen.

Sida 56 av 61 ← Första ...10 20 ...55 56 57 ...60 ...Sista →
Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 29 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies