Hurra! för Nordic Rail

ÅF's monter på Nordic Rail 2007ÅF's monter på Nordic Rail 2007SweMaint och Gävle Godsvagnservice's gemensamma monter på Nordic Rail 2007SweMaint och Gävle Godsvagnservice's gemensamma monter på Nordic Rail 2007

Under tre hektiska dagar i Jönköping den 9-11 oktober var Hurra! på plats på mässan Nordic Rail och Future Transport.

Till mässan hade vi designat och utformat montrar åt ÅF, SweMaint, SCT Europe och Järnvägsforum. Inför mässan byggde vi montrar, drog sladdar och skötte all logistik åt våra kunder i dagarna tre.

Vi hade dessutom i rekordfart organiserat och ansvarat för Strukton Rails, fd Banproduktions, nya profil. Vi klädde om deras hemsida, formgav och tryckte folders, broschyrer och visitkort samt ordnade fram namnbrickor och etiketter inför mässan då de skulle tillkännage sitt namn- och profilbyte officiellt.

Hurra! är veteraner på Nordic Rail då vi tidigare år har ansvarat för montrar åt bland annat Öresundsbron, CombiTrans, Rikstrafiken och Europakorridoren. Väl mött på Nordic Rail 2009 igen.

Premiär för EnergoRetea

Den 1 januari i år gick teknikkonsultföretaget Retea samman med installationskonsulten Energo, vilket har inneburit flera positiva synergier för bolagen.

Inbjudan – omslagets framsida
Premiärinbjudan
Inbjudan – omslagets baksida

Hurra! har samarbetat med Retea sedan 2001. Vi har bland annat producerat kundtidningen Censeo två gånger om året samt annonser, utställningar, broschyrmaterial m.m. Det nya företaget EnergoRetea – teknikkonsulterna som älskar utmaningar – vill ha ett fortsatt samarbete med oss på Hurra!, vilket vi förstås är glada för! Inledningsvis har vi tagit fram annonser och utställningsmaterial för höstens rekryteringsmässor samt inbjudningar till kundfester på temat ”Premiär”.

Annons om sammanslagningen

Annons för EnergoRetea
Annons för EnergoRetea

Platsannonser i olika format

Platsannonser i olika format för EnergoRetea

Rullplanscher

Rullplanscher

Annonser

Annons för EnergoRetea
Annons för EnergoRetea

JM väljer Hurra!

Vi är glada och stolta för att JM – Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden – vill inleda ett samarbete med oss!

JMs verksamhet är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. De arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

Vårt första uppdrag var att ta fram utställningsmaterial som ska användas för rekrytering. Syftet var att hos studenter väcka intresse för att rbeta hos JM, som strävar efter att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi hälsar JM välkomna som kund hos oss på Hurra!.

JM - rullplanscher

JM - bildvägg

Stockholms Hamnar i utveckling

Som Stockholms Hamnars huvudbyrå har vi ständigt flera hamnrelaterade projekt som rullar. Under hösten och vintern ska vi bland annat ta fram informationsmaterial om utvecklingen av Värta- och Frihamnen – ett omfattande och spännande projekt.

Stockholms stad planerar nya arbetsplatser och bostäder i området, vilket innebär att delar av hamnområdet behöver tas i anspråk. Samtidigt utvecklas hamnverksamheten. Stockholms Hamnar har tagit fram en vision som visar hur hamnens nuvarande och framtida behov ska tillgodoses samtidigt som ytor kan frigöras för andra ändamål. Denna vision håller nu på att realiseras. Läs mer på stockholmshamnar.se.

Andra aktuella projekt är Stockholms Hamnars allra första delårsrapport. Från och med i höst ska tre delårsrapporter produceras varje år. Höstens nummer av Transportbarometern, Stockholms Hamnars och Luftfartsverkets gemensamma nyhetsblad är klart. Vi har även arbetat med redesign av Stockholms Hamnars webbsida, formgivning av en bok om hamnen och dess verksamhet samt ett flertal olika annonser. Annonskampanjen för Stockholms Hamnars containerterminal ”For great flow!” löper vidare, liksom den övergripande annonskampanjen som informerar om hamnens verksamhet i fack- och dagspress.

Grafiskt manér för Energimyndigheten

Hurra! blev upphandlade av Energimyndigheten 2005 och vi har sedan dess producerat en mängd informationsmaterial åt dem.

Nu har vi fått i uppdrag att ta fram ett manér för projektet Uthållig kommun, med utgångspunkt från myndighetens övergripande grafiska profil. Manéret ska fungera i flera olika medier och fungera under en treårsperiod. Uthållig kommun har bedrivits sedan 2003 och syftar till att stärka deltagande kommuners möjligheter att nå uthållig tillväxt genom att föra in energiperspektivet i verksamheten. Under hösten ska vi även producera faktablad, rollups och affischer om Energirådgivning, svensk och engelsk version.

Se hur det grafiska manéret blev här →

Sida 57 av 61 ← Första ...10 20 ...56 57 58 ...60 ...Sista →
Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 29 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies