Framtidens godshamn i Östersjön

Stockholms Hamnar bygger en ny godshamn på Norvikudden i Nynäshamn. En ny hamn är ett spännande och långsiktigt projekt som kräver mycket information till många olika målgrupper och i flera olika steg.

Hurra! har under resans gång tagit fram en stor mängd material som informerar om varför den nya hamnen byggs och vad den kommer att betyda – broschyrer, annonser, utställningsmaterial, vägskyltar och mycket mer.

På Bomässan i Nynäshamn den 25-26 augusti fanns Stockholms Hamnar på plats för att berätta för företag och boende i Nynäshamn om den nya hamnen. Hurra! designade utställningstältet med vepor och banderoller samt producerade informationsmaterial i form av broschyrer, vykort, rollups, affischer m.m. Vi har även satt ihop en frågetävling för vuxna och en rittävling för barn. Tältet var välbesökt, liksom seminariet som arrangerades i samband med mässan, och många – både vuxna och barn – deltog i tävlingarna.

Hurra! har även utvecklat en webbportal för den nya hamnen, stockholm-nynashamn.se – gemensam för Stockholms Hamnar, NCC och Nynäshamns kommun. Här läggs uppdaterad information ut på löpande basis. Hurra! kommer även fortsättningsvis att producera informationsmaterial om Stockholm-Nynäshamn på Norvikudden. Byggstart är beräknad till 2008 och driftstart till 2011.

Utökat samarbete med ÅF

Under sommaren och hösten har vi utökat vårt samarbete med teknikkonsultföretaget ÅF.

Förutom monter med innehåll för deras medverkan på järnvägsmässan Nordic Rail i oktober har vi producerat broschyrmaterial och annonser.

Banproduktion blir Strukton Rail

Svensk Banproduktion, vår kund sedan många år, ingår sedan en tid tillbaka i den europeiska järnvägskoncernen Strukton Railinfra.

Förutom över femtio års erfarenhet av underhåll och entreprenad inom tunnelbana och järnväg kan företaget med Strukton Railinfra i ryggen erbjuda ett större nätverk och betydligt större resurser än tidigare.

Nu byter de namn till Strukton Rail, vilket har lett till flera uppdrag för Hurra!; annonsering, redesign av webbsida samt framtagning av profilmaterial.

Fjärde verksamhetsberättelsen för Svensk Fjärrvärme

Omslagen till Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelser 2003-2008

För fjärde året i följd producerar vi Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelse.

Hurra! står bakom den grafiska formen som togs fram för verksamhetsberättelsen 2003/2004 och har även ansvarat för produktionen av verksamhetsberättelserna 2004/2005 och 2005/2006. Vid sidan av detta tar vi fram inbjudningar till seminarium och reko-diplom.

Ett uppslag ur Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelser 07/08

Ett uppslag ur Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelser 07/08

Välbesökt segelfartygsfest i Stockholm

The Tall Ships’ Races besök i Stockholm den 27–30 juli blev en succé. Längs Skeppsbron, Stadsgården och Skeppsholmen låg skonare, skonerter, briggar och många andra fartyg uppradade. Uppskattningsvis kom över 1 miljon besökare för att strosa längs kajerna, kliva ombord på fartygen, njuta av underhållning, mat och dryck, se parader, fyrverkeri och inte minst fartygens ankomst och avsegling.

I årets seglingstävling deltog inte mindre än 116 skolfartyg från ett 30-tal länder. Tävlingen handlar inte bara om att komma först i mål – det mest prestigefulla priset tilldelas det fartyg som visat mest kamratanda. Startskotten för den sista delsträckan mellan Sandhamn och polska Szczecin gick på förmiddagen den 31 juli.

Välbesökt var även Stockholms Hamnars tält mitt på Skeppsbron. Stockholms Hamnar ansvarade på uppdrag av Stockholms stad för det lyckade arrangemanget. Som huvudbyrå för Stockholms Hamnar har Hurra! sedan i vintras arbetat med olika uppdrag som har anknytning till segelfartygsfesten.

Våra annonser figurerade flitigt i ett flertal tidningar, medan affischerna syntes i Stockholms busskurer under våren och försommaren. I samband med båtmässan Allt om sjön i våras skapade vi en mässmonter samt material med syfte att rekrytera personal till The Tall Ships’ Races. Veporna, flaggorna och informationskartorna som prydde stan under juli undgick få. Material och handböcker till besättningar och kaptener på alla fartyg har tagits fram. Under själva evenemanget fanns Hurra!-producerade broschyrer, vykort och skyltar som informerade om hamnens verksamhet i Stockholms Hamnars tält samt en frågetävling med tävlingsfolder och frågestolpar längs kajen.

Nu ser vi fram emot nästa gång The Tall Ships’ Races besöker Östersjön och Stockholm. Under tiden löper vårt goda samarbete med Stockholms Hamnar vidare med andra spännande projekt.

Tall Ships' Races –  broshyrer och foldrar

Tall Ships' Races –  annonser

Tall Ships' Races –  vepor och flaggor

Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 29 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies