Movators webbenkät

År 2008 producerade vi Movators webbplats och vid årsskiftet utökade vi den med en enkät för att mäta kundnöjdhet. Vi tog fram 11 stycken frågor samt formgav och programmerade sidan.

Movators webbenkät

Movators webbenkät

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies