Grafiska profiler

Profilmaterial för Hjälpmedelsinstitutet

Vi har skapat ett grafiskt manér för His utbildnings- och kontorsmaterial. Detta bygger på befintligt manér för övriga trycksaker, i enlighet med den grafiska manualen som tagits fram av Hurra!. Produkterna som ingick i uppdraget var brevpapper, visitkort, bokmärke, kuvert, beställningsblankett, mallar för pressmeddelande, olika kursintyg och konferensinbjudan, namnskyltar, etiketter till påsar och en mapp. […] Läs mer →

Grafisk manual för Fundior

Den första versionen av Fundiors grafiska manual är klar. Hurra!s uppdrag var att föreslå förbättringar och vidareutveckling av den befintliga grafiska profilen, som i princip bestod av en logotype, samt ta fram en grafisk manual. Under arbetet med manualen har kunden beställt produkter som vi integrerat i den grafiska profilen. Uppdragen har fortlöpt parallellt. Exempelvis […] Läs mer →

Nytt lyft för Stockholms Hamnars grafiska profil

I två omgångar har vi omarbetat och strukturerat den övergripande grafiska profilen för Stockholms Hamnar, samt producerat två profilmanualer i tryckt och digital version. I enlighet med detta har vi även skapat profilmaterial för olika verksamhetsområden, till exempel Containerterminalen och Kryssningstrafiken samt till Stockholms Hamnars stora utvecklingsprojekt, till exempel Stockholm Norvik Hamn och utbyggnaden av […] Läs mer →

Grafisk manual för Energimyndigheten

Nu blir det enklare för Energimyndigheten att kommunicera och hålla kolla på alla grafiska regler. Vi har sett över myndighetens grafiska profilprogram som styr all extern kommunikation – typsnitt, dekorfärger, bildpolicy, grafisk form med mera – samt gett förslag kring tillämpning av den grafiska profilen i webbaserade lösningar och elektroniska nyhetsbrev. Samtliga regler och riktlinjer […] Läs mer →

Hjälpmedelsinstitutets grafiska profilmanual

Hjälpmedelsinstitutets (HI:s) befintliga grafiska profil, för bland annat alla trycksaker som ges ut i HI:s namn, var några år gammal och behövde en översyn och upplyftning. HI ville inte ändra profilen i grunden, utan få den att kännas modern och mer lättarbetad med tydliga alternativ för deras olika trycksaker. Uppdraget omfattade Ideér till viss modernisering […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies