Broschyrer

Äldreomsorg i Nynäshamns kommun 2016–2026

Antalet äldre ökar och äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Hurra! har för Nynäshamns kommun producerat en digital informationsbroschyr om framtidens behov och kommunens planer för äldreomsorgen de närmaste tio åren. Broschyren är baserad på ett äldrepolitiskt program. Vårt uppdrag omfattade översyn av struktur, copy, textredigering samt bildlösningar och layout i syfte att göra informationen mer […] Läs mer →

Premiärjobb för Lassila & Tikanoja

I augusti inledde vi ett samarbete med serviceföretaget Lassila & Tikanoja. Vårt första uppdrag var att ta fram broschyr- och utställningsmaterial för, i första hand, företagets medverkan på Elmia Städ 22–24 september. Lassila & Tikanoja, L&T, är ett av de större företagen i Sverige inom fastighetsnära tjänster. De skapar kundanpassade servicelösningar för alla typer av […] Läs mer →

God uppväxt i Nynäshamns kommun!

För Nynäshamns kommun, som vi är upphandlade av sedan juni 2014, har vi producerat en slutrapport samt en mer lättillgänglig broschyr som presenterar tre utvecklingsprojekt som kommunen har genomfört 2012–2015. De tre projekten Hälsofrämjande skola i Sorunda, Tillgänglig fritid för alla och Socialtjänstens ungdomsteam för alla har genomförts, med positiva resultat, som ett led i […] Läs mer →

Fyra broschyrer för ADDvise

Hurra! har sedan september 2014 tagit fram fyra broschyrer för ADDvise som erbjuder helhetslösningar, produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. Broschyrerna presenterar Laboratorieutrustning, Renrum och Klimatrum, Laboratorieinredning och Skyddsventilation samt Laboratorieinredning för skolans NO-salar. Vi har ansvarat för bildlösningar, grafisk produktion och textredigering. Broschyrerna producerades på svenska och engelska.

Kraftfull broschyr

Med Strukton Rails förvärv av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet i början av året, följde ett nytt affärsområde – Kraft! Det betyder att Strukton utökar sitt erbjudande med heltäckande specialistkompetens inom kraftförsörjning av järnväg. Hurra! har producerat en broschyr som presenterar det nya affärsområdet. Först ut var den engelska versionen, som togs fram för InnoTrans-mässan […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies