Äldreomsorg i Nynäshamns kommun 2016–2026

Broschyr - Äldreomsorg i Nynsähamn

Antalet äldre ökar och äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Hurra! har för Nynäshamns kommun producerat en digital informationsbroschyr om framtidens behov och kommunens planer för äldreomsorgen de närmaste tio åren. Broschyren är baserad på ett äldrepolitiskt program. Vårt uppdrag omfattade översyn av struktur, copy, textredigering samt bildlösningar och layout i syfte att göra informationen mer lättillgänglig och målgruppsanpassad. Broschyren vänder sig i första hand till allmänheten. Läs broschyren här

Broschyr - Äldreomsorg i Nynsähamn Broschyr - Äldreomsorg i Nynsähamn

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies