Rapporter

God uppväxt i Nynäshamns kommun!

För Nynäshamns kommun, som vi är upphandlade av sedan juni 2014, har vi producerat en slutrapport samt en mer lättillgänglig broschyr som presenterar tre utvecklingsprojekt som kommunen har genomfört 2012–2015. De tre projekten Hälsofrämjande skola i Sorunda, Tillgänglig fritid för alla och Socialtjänstens ungdomsteam för alla har genomförts, med positiva resultat, som ett led i […] Läs mer →

Färjetrafikens betydelse för Stockholm – rapport och fotografering

Färjepassagerarna är en viktig del av Stockholms turistnäring – och i fyra fall av tio kommer de från Finland. Det och mycket annat visar en färjeundersökning som har genomförts på uppdrag av Stockholms Hamnar 2012–2013. Hurra! har tagit fram en 32-sidig rapport baserad på undersökningen. I denna beskrivs resenärerna, färjeresorna, Stockholmsbesöken och konsumtionen. Vårt uppdrag […] Läs mer →

Bredbandsforum – trycksaker för Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att ansvara för Bredbandsforums kansli, som är en del av regeringens bredbandstrategi. Sedan våren 2011, då vi blev upphandlade av PTS, har vi producerat en hel del kontors- och informationsmaterial för Bredbandsforum – en rullplansch, visitkort, en mapp, en Powerpointmall samt Wordmallar för brev, rapport, pm och nyhetsbrev.

Utställning för Energimyndigheten

För Energimyndigheten producerar vi en rapport om Stormen Per som drog fram över södra Sverige i början av 2007. Vi arbetar även med framtagning av en utställningsmonter om transporter till Sveriges Energiting på Stockholmsmässan i Älvsjö den 12-13 mars. Syftet är att visa upp vad Energimyndigheten gör inom området transport med tonvikt på energieffektivisering, effektivare […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies