Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

Blad

Premiärjobb för Lassila & Tikanoja

I augusti inledde vi ett samarbete med serviceföretaget Lassila & Tikanoja. Vårt första uppdrag var att ta fram broschyr- och utställningsmaterial för, i första hand, företagets medverkan på Elmia Städ 22–24 september. Lassila & Tikanoja, L&T, är ett av de större företagen i Sverige inom fastighetsnära tjänster. De skapar kundanpassade servicelösningar för alla typer av […] Läs mer →

Prislistor för Neova

För tredje året har vi på uppdrag av Neova producerat 16 olika prislistor för Neovas fjärrvärme inklusive följebrev, inbjudan till informationsträff – allt enligt ett grafiskt manér som vi skapade 2010. Enligt detta manér väljer vi två nya bilder inför varje år – en till företagskunder och en till privatkunder. Bilderna ska andas natur och […] Läs mer →

Korridorblad för Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn är en relativt ny kund hos Hurra!. 2011 skapade vi ett manér för deras marknadsföring av Europakorridorerna i fyra olika säljblad samt en PowerPoint-presentation. Nu i höst uppdaterade vi de fyra befintliga bladen samt tog fram ett nytt, gemensamt blad för alla fyra korridorer.

Gröna lösningar för Skanska

Under vintern och våren 2012 har vi producerat åtta nya säljblad för Skanska Sveriges gröna lösningar. Med utgångspunkt från Skanskas interna produktbeskrivning ansvarar vi för copy samt grafisk produktion enligt en mall som vi skapat i samarbete med kunden. Totalt har vi producerat tjugofyra blad.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies