Gröna lösningar för Skanska

Skanska - Grön lösningSkanska - Grön lösningSkanska - Grön lösning

Under vintern och våren 2012 har vi producerat åtta nya säljblad för Skanska Sveriges gröna lösningar. Med utgångspunkt från Skanskas interna produktbeskrivning ansvarar vi för copy samt grafisk produktion enligt en mall som vi skapat i samarbete med kunden. Totalt har vi producerat tjugofyra blad.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies