Årsredovisningar

Sköna maj välkommen!

Våren är bokslutens tid för många företag. Vi har hjälpt Formpipe Software, IDL Biotech, Stadsrevisionen, Stockholms Hamnar och Sprint Bioscience med deras årsredovisningar och bidragit med grafisk form, copy, korrekturläsning och produktion. Intressant läsning och spännande siffror för aktieägare och investerare. För Sprint Bioscience tog vi, i samarbete med Redeye, även fram ett prospekt med […] Läs mer →

Affärsframgångar och projektutveckling för Sprint Bioscience

Årsredovisningen för 2015 är den andra som vi tar fram för det börsnoterade läkemedelsföretaget Sprint Bioscience. Årsredovisningen producerades i enlighet med den grafiska form och det bildmanér som vi skapade förra året, med fokus på personen bakom professionen. Utöver det ekonomiska resultatet kan man läsa om det viktiga avtalet med Bayer HealthCare, det nya terapiområdet […] Läs mer →

Hurra! för ADDvise årsredovisning 2015

Den första Hurra!-producerade årsredovisningen för ADDvise är klar. I “framvagnen” presenteras verksamheten och årets viktigaste händelser inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Här beskrivs även aktuella företagsförvärv, ett led i ADDvise tillväxtstrategi, samt utvecklingen på marknaden. Dessutom får läsaren bekanta sig med en kund och en medarbetare – båda inom dotterbolaget Sonesta i USA. I bakre […] Läs mer →

Sextonde året för Stockholms Hamnar

Nu är den klar – den sextonde i raden av årsredovisningar som vi har producerat för Stockholms Hamnar. Sedan ett par år tillbaka omfattar den en hållbarhetsredovisning enligt GRI, Global Report Index. Detta år uppgraderades denna till den högre nivån GRI G4. Vid sidan av det ekonomiska resultatet fick hållbarhetsarbetet stort utrymme i år, bland […] Läs mer →

Femte årsredovisningen för IDL!

Här är den – den femte årsredovisningen som vi har producerat för IDL Biotech. Även i år ansvarade vi för layout och originalproduktion – i enlighet med den grafiska form som vi skapade 2012 – samt för textkorrektur, tryckerikontakter och distribution. IDL Biotech levererade texter och bilder. IDL Biotech är ett svenskt, börsnoterat diagnostikföretag som […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies