Årsredovisningar

Årsredovisning och kvartalsrapport för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience första ”riktiga” årsredovisning är klar. I november 2014 noterades bolaget på NASDAQ OMX First North – helt i enlighet med deras målsättning att expandera och utveckla projektportföljen ytterligare. Därmed ökar behovet att kommunicera på rätt sätt med investerare, förvaltare och småsparare på börsmarknaden. Årsredovisningen innehåller, förutom årets ekonomiska resultat, en kort presentation av […] Läs mer →

Byggprojekt i fokus 2014

I Stockholms Hamnar kretsar det mesta kring de stora byggprojekten i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Hamninfrastrukturen utvecklas och samtidigt frigörs mark för att möta framtidens krav i den växande Stockholmsregionen. Denna utveckling återspeglas förstås i årsredovisningen för 2014, som Hurra! har tagit fram. Uppdraget omfattade i år att skapa en ny struktur samt, liksom tidigare, […] Läs mer →

Årsredovisning för IDL Biotech – bästa resultatet någonsin

För fjärde året i rad har Hurra! producerat IDL Biotechs årsredovisning. Vi ansvarade för layout, textkorrektur, originalproduktion, tryckerikontakter och distribution. Texter och bilder levererades från IDL. Årsredovisningen producerades i enlighet med den grafiska form som vi skapade 2012. IDL Biotech är ett svenskt, börsnoterat diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom […] Läs mer →

Ett år i utvecklingens tecken för Trelleborgs Hamn

Hurra! har producerat ännu en årsredovisning för Trelleborgs Hamn, den tredje i raden. Liksom tidigare år ansvarade vi för kreativa lösningar, bildval, grafisk produktion, textredigering samt projekt- och produktionsledning. Produktionen löpte smidigt med gott resultat, i form av en 36-sidig redovisning av årets resultat och viktiga händelser.

Stockholmshems årsredovisning klar

Ännu en laddning av Stockholmshems konstprydda, topprankade* årsredovisning är tryckt och levererad. Denna gång fick vi i uppdrag att göra en nedbantad tryckt version då kunden vill satsa mer på en webbaserad variant, för vilken vi producerade ett antal diagram. Hurra! är sedan 2010 upphandlade av bostadsbolaget för produktion av deras årsredovisning. För varje år […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies