Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

Sextonde året för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015Stockholms Hamnars årsredovisning 2015

Nu är den klar – den sextonde i raden av årsredovisningar som vi har producerat för Stockholms Hamnar. Sedan ett par år tillbaka omfattar den en hållbarhetsredovisning enligt GRI, Global Report Index. Detta år uppgraderades denna till den högre nivån GRI G4.

Vid sidan av det ekonomiska resultatet fick hållbarhetsarbetet stort utrymme i år, bland annat bidrar ett antal hamnrelaterade personer med citat. Stockholms Hamnars roll och betydelse i den växande Stockholmsregionen samt de viktiga utvecklingsprojekten i Kapellskärs Hamn, Värtahamnen och Stockholm Norvik Hamn är andra områden som lyfts fram.

När det gäller den grafiska formen har vi tagit ännu ett steg samt adderat flera pedagogiska illustrationer och diagram för att tydliggöra innehållet och lyfta fram Stockholms Hamnars roll i regionen.

Sammantaget ansvarade vi för bildlösningar, fotografering, korta intervjuer med intressenter (ägare, kunder, medarbetare med flera), grafisk form, illustrationer, diagram och tabeller, originalproduktion, textredigering, korrektur samt projekt- och produktionsledning.

Årsredovisningen omfattar 92 sidor och producerades på svenska och engelska.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies