Diplom

Diplom för Synthetic Family

Att ta fram utbildningsdiplom för organisationskonsultföretaget Synthetic Familys kunder är ett återkommande uppdrag av det lite ovanligare slaget för oss på Hurra!. I september producerade vi 28 diplom inklusive inköp av material, konstpapper och ramar samt originalarbete, print och paketering.

Logotyp, diplom och annonser för Post- och telestyrelsens innovationstävling

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att göra elektronisk kommunikation tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga. Ett exempel på detta arbete är myndighetens innovationstävling, under namnet ”Innovation för alla”, som anordnas två gånger om året. Genom tävlingen får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier. Våren 2011 […] Läs mer →

Diplom för The Synthetic Family

För organisationskonsultföretaget The Synthetic Family har vi återkommande, små uppdrag. Vi tar bland annat fram utbildningsdiplom för deras kunder på löpande basis. Ett diplomuppdrag omfattar inköp av material, konstpapper och ramar samt originalarbete, print och paketering.

Reko Fjärrvärme

Hurra! fick 2005 i uppdrag att ta fram ett namn, skapa en symbol samt producera material för lansering av Reko Fjärrvärme – ett system för kvalitetssäkring av relationen mellan kund och leverantör, framtaget av Svensk Fjärrvärme utifrån fjärrvärmekundernas krav och förväntningar. En Reko fjärrvärmeleverantör lever upp till högt ställda krav på öppenhet, förtroende och jämförbarhet […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies