Reko Fjärrvärme

Reko Fjärrvärme

Hurra! fick 2005 i uppdrag att ta fram ett namn, skapa en symbol samt producera material för lansering av Reko Fjärrvärme – ett system för kvalitetssäkring av relationen mellan kund och leverantör, framtaget av Svensk Fjärrvärme utifrån fjärrvärmekundernas krav och förväntningar. En Reko fjärrvärmeleverantör lever upp till högt ställda krav på öppenhet, förtroende och jämförbarhet i syfte att stärka och trygga fjärrvärmekundernas ställning.

Hurra! står bakom namnet Reko Fjärrvärme och har även designat dess symbol. Genom produktion av ett flertal foldrar om Reko Fjärrvärme har vi varit delaktiga i lanseringen och spridningen av systemet till olika målgrupper. Vi producerar även Reko-diplom på löpande basis.

Sedan lanseringen av Reko Fjärrvärme 2005 har merparten av Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag ansökt om och beviljats inträde, vilket betyder en tryggare ställning för kunderna samt goda förutsättningar för att utveckla relationerna mellan kund och leverantör.

Svensk Fjärrvärme – Bli Reko nu! folder

Reko Fjärrvärme diplom

 

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies