Annonskampanj Via Stockholms Hamnar del 2

Annonskampanj Via Stockholms Hamnar del 2

Hurra! fick 2005 i uppdrag att ta fram ännu en annonsserie för Stockholms Hamnar. Då man bedömde att fler personer, efter den första kampanjen, kände till vad Stockholms Hamnar gör och då hotet mot hamnarnas existens inte längre var lika akut var utgångsläget för den nya kampanjen lite annorlunda. Syftet var nu främst att locka nya kunder till Stockholms Hamnar.

Vi arbetade vidare med konceptet ”Via! Stockholms Hamnar” och tog fram nio nya annonser med samma formspråk, men med helt nya bilder och texter. Budskapen fokuserade mer på kundnytta än tidigare.

Annonserna, som visas i fack- och dagspress sedan 2006, är ett led i Stockholms Hamnars allt starkare fokus på marknaden.

Vidgade vyer! Via Stockholms Hamnar

Mitt i prick! Via Stockholms Hamnar

Fruktsamhet! Via Stockholms Hamnar

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies