Grafisk manual för Svensk Fjärrvärme

Omslaget till Svensk Fjärrvärmes grafiska manual

När vi inledde vårt samarbete 2002 behövde Svensk Fjärrvärme en ny grafisk profil. I uppdraget ingick även att finna ett manér för framtagning av rapporter och annat material som Svensk Fjärrvärme ger ut.

Med utgångspunkt från Svensk Fjärrvärmes befintliga logotyp skapade vi en grafisk profil som bland annat består av olika mönster som används på produkternas framsidor.

I samband med detta producerade vi en manual med riktlinjer för hur profilreglerna bör tillämpas. I enlighet med den grafiska profilen har vi även producerat diverse profilmaterial, såsom visitkort, brevpapper, webbsida m.m.

Vårt arbete har givit Svensk Fjärrvärme en tydlig och funktionell grafisk profil som används genomgående för broschyrer, rapporter, inbjudningar, annonsering m.m.

Ett uppslag ur Svensk Fjärrvärmes grafiska manual

Ett uppslag ur Svensk Fjärrvärmes grafiska manual

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies