Logotyper

Logotyp och film för Trelleborgs Hamn

Med ökande trafik mellan hamnarna runt Östersjön, ökar behovet av samordning. Hurra! har på uppdrag av Trelleborgs Hamn skapat en övergripande logotyp och appikon för G4NC – Guide for Nordic Countries, som syftar till att samla information som ger smidigare logistik för intermodal trafik. Samordningen är ett samarbete mellan Trelleborgs Hamn och hamnarna i Lübeck, […] Läs mer →

Logotyp, diplom och annonser för Post- och telestyrelsens innovationstävling

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att göra elektronisk kommunikation tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga. Ett exempel på detta arbete är myndighetens innovationstävling, under namnet ”Innovation för alla”, som anordnas två gånger om året. Genom tävlingen får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier. Våren 2011 […] Läs mer →

Nya logotyper för Energimyndigheten

I samband med översyn och uppdatering av Energimyndighetens grafiska profil samt produktion av ny grafisk manual förnyade vi även två logotyper, Fjärrvärmenämnden och TestLab, för Energimyndigheten.

Reko Fjärrvärme

Hurra! fick 2005 i uppdrag att ta fram ett namn, skapa en symbol samt producera material för lansering av Reko Fjärrvärme – ett system för kvalitetssäkring av relationen mellan kund och leverantör, framtaget av Svensk Fjärrvärme utifrån fjärrvärmekundernas krav och förväntningar. En Reko fjärrvärmeleverantör lever upp till högt ställda krav på öppenhet, förtroende och jämförbarhet […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies