Logotyp, diplom och annonser för Post- och telestyrelsens innovationstävling

Diplom för PTS

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att göra elektronisk kommunikation tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga. Ett exempel på detta arbete är myndighetens innovationstävling, under namnet ”Innovation för alla”, som anordnas två gånger om året. Genom tävlingen får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier.

Våren 2011 fick Hurra! i uppdrag att skapa en logotyp samt ett manér för diplom för innovationstävlingarna, som passar för olika typer av tjänster inom kommunikationsområdet, men ändå fångar vad Innovation för alla handlar om.

Logotypen används i flera olika sammanhang, bland annat på PTS webbplats. Faktablad och diplom delas ut till tävlingsdeltagarna. Diplomen produceras av Hurra!, liksom annonser och banners för att marknadsföra tävlingen. Dessutom har vi producerat visitkort och en rullplansch.

Under våren 2013 tog vi fram ett nytt annonsmanér för Innovation för alla. Uppdraget omfattade ny form och ny, mer kreativ, text. Syftet var att öka uppmärksamhetsvärdet för att locka fler och andra företag till att delta i innovationstävlingarna. Vårens tema för tävlingen var Leka, lära, leva och handlade om att utveckla it- och medietjänster för barn och unga med funktionsnedsättning.

Innovation för alla – logotyp, annonser och diplom

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies