Årsredovisningar

Stockholms Hamnars årsredovisning är klar!

Under 2009 slog Stockholms Hamnar både positiva och negativa rekord. Fler passagerare än någonsin – drygt 12 miljoner – reste sjövägen till eller från Stockholm. Men precis som omvärlden drabbades Stockholms Hamnar av en nedgång i godsvolymerna på grund av finanskris och lågkonjunktur. Förutom att redovisa årets resultat och händelser är målsättningen med årsredovisningen att […] Läs mer →

Nionde årsredovisningen för Stockholms Hamnar

För nionde året i följd har vi producerat Stockholms Hamnars årsredovisning. Både den svenska och engelska versionen av årsredovisningen är tryckt, levererad och väl emottagen. I vårt uppdrag ingick, precis som tidigare år, upplägg och struktur, grafiska lösningar och bildval inklusive fotoregi, originalproduktion samt textarbete. Fotografering har skett löpande under 2007. Årsredovisningen är uppdelad i […] Läs mer →

Fjärde verksamhetsberättelsen för Svensk Fjärrvärme

För fjärde året i följd producerar vi Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelse. Hurra! står bakom den grafiska formen som togs fram för verksamhetsberättelsen 2003/2004 och har även ansvarat för produktionen av verksamhetsberättelserna 2004/2005 och 2005/2006. Vid sidan av detta tar vi fram inbjudningar till seminarium och reko-diplom.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies