Stockholms Hamnars årsredovisning 2011

Stockholms Hamnars årsredovisning 2011Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2011Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2011Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2011Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2011Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2011Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2011Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsbokslut 2011

Stockholms Hamnars årsredovisning för 2011 är här. Liksom tidigare består den av en mer omfattande verksamhetsbeskrivande del och en renodlad ekonomisk rapport.

Årets tema är ”Den naturliga vägen till Stockholm” med fokus på miljö. Förutom att redovisa årets resultat och händelser, är syftet att sprida kunskap om hamnens breda verksamhet bland kunder, allmänhet, ägare och andra intressenter.

Hurra! har ansvarat för projektledning och produktionsövervakning, upplägg och struktur, grafiska lösningar, diagram, tabeller och bildval inklusive fotoregi, originalproduktion samt kundintervjuer och delar av copyn. Vi har producerat Stockholms Hamnars årsredovisning sedan 1997.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies