Produktmaterial för Fundior

Produktblad
För finans- och fastighetsföretaget Fundior har vi tagit fram sju olika produktblad om företagets investeringsprodukter samt foldrar om deras försäkringar. Materialet har producerats på flera olika språk och använts på två mässor – en i Finland i november 2011 och en i Spanien i mars 2012. Produktion av grafisk manual, företagsbroschyr med mera pågår.

Hurra!   Besöksadress: Gävlegatan 12A | Postadress: 113 30 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies