Stockholms Hamnars årsredovisning klar!

I mer än tio år har Hurra! tagit fram årsredovisningen för Stockholms Hamnar. Strax före påsk landade 2010 års version – liksom tidigare en ”huvuddel”, där intressanta händelser och utveckling inom olika områden presenteras i mer lättsam form, samt en ”rapportdel” med förvaltningsberättelse.

Stockholms Hamnars årsredovisning 2010Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2010Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2010Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2010Ett uppslag ur Stockholms Hamnars årsredovisning 2010Stockholms Hamnars årsredovisning 2010: förvaltningsberättelseStockholms Hamnars årsredovisning 2010: förvaltningsberättelse

Temat för 2010 var ”den naturliga vägen till Stockholm”, som syftar på sjöfarten som det bästa transportalternativet – idag och i framtiden. 2010 var ett bra år för Stockholms Hamnar med positiva siffror för såväl gods- som passagerartrafik. Hamnen driver dessutom en rad stora, viktiga utvecklingsprojekt i linje med Stockholms stads vision om en stad i världsklass. Gott om spännande läsning med andra ord!

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies