Fjärde verksamhetsberättelsen för Svensk Fjärrvärme

Omslagen till Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelser 2003-2008

För fjärde året i följd producerar vi Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelse.

Hurra! står bakom den grafiska formen som togs fram för verksamhetsberättelsen 2003/2004 och har även ansvarat för produktionen av verksamhetsberättelserna 2004/2005 och 2005/2006. Vid sidan av detta tar vi fram inbjudningar till seminarium och reko-diplom.

Ett uppslag ur Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelser 07/08

Ett uppslag ur Svensk Fjärrvärmes verksamhetsberättelser 07/08

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies