Årsredovisningar

Nummer 14 för Stockholms Hamnar!

Nu är den klar, den fjortonde i raden av årsredovisningar som vi har gjort för Stockholms Hamnar! Förutom att redovisa årets resultat och händelser, är syftet att sprida kunskap om hamnens breda verksamhet bland kunder, allmänhet, ägare och andra intressenter. 2013 har präglats av den pågående utvecklingen i den växande Stockholmsregionen, där stad och hamn […] Läs mer →

IDL Biotech redovisar 2013

För tredje året i rad har Hurra! producerat IDL Biotechs årsredovisning. Liksom tidigare ansvarade vi för layout, textkorrektur, originalproduktion, tryckerikontakter och distribution. Texter och bilder levererades från IDL. Årsredovisningen producerades i enlighet med den grafiska form som vi skapade 2012. IDL Biotech är ett svenskt, börsnoterat diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska […] Läs mer →

Konstprydd årsredovisning för Stockholmshem

Efter förra årets framtagning av Stockholmshems topprankade* årsredovisning, gjordes en projektanalys för att vässa samarbetet ytterligare. Den resulterade i snabbare produktion och färre korrekturrundor. Sedan tiotalet år tillbaka pryds Stockholmshems årsredovisnings omslag av ett konstverk. Varje år skapas omslaget av en ny konstnär. 2012 års tema var den nya stadsdelen Annedal, mellan Stockholm och Sundbyberg. […] Läs mer →

IDL Biotech redovisar 2012

Hurra! har för andra året i rad producerat IDL Biotechs årsredovisning – även denna gång med gott resultat. I år vidareutvecklade vi den form som vi skapade förra året samt ansvarade liksom tidigare för layout, textkorrektur, originalproduktion och tryckerikontakter inklusive distribution. IDL levererade texter och bilder. Årsredovisningen omfattar 28 sidor och trycktes i 1000 ex. […] Läs mer →

Hamnåret 2012 – nu med hållbarhetssiffror

För första gången omfattar Stockholms Hamnars årsredovisning en hållbarhetsredovisning enligt GRI-standard. Detta för att höja och integrera hamnverksamheternas arbete med hållbarhet. En annan nyhet är att verksamhetsdelen, förvaltningsberättelsen och årsbokslutet har slagits ihop till en gemensam produkt på 92 sidor. Förutom att redovisa årets resultat och händelser, är syftet att sprida kunskap om hamnens breda […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies