Ett år i utvecklingens tecken för Trelleborgs Hamn

OmslagetEtt uppslag ur Trelleborg Hamns årsredovisningEtt uppslag ur Trelleborg Hamns årsredovisningEtt uppslag ur Trelleborg Hamns årsredovisning

Hurra! har producerat ännu en årsredovisning för Trelleborgs Hamn, den tredje i raden. Liksom tidigare år ansvarade vi för kreativa lösningar, bildval, grafisk produktion, textredigering samt projekt- och produktionsledning. Produktionen löpte smidigt med gott resultat, i form av en 36-sidig redovisning av årets resultat och viktiga händelser.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies