Årsredovisning och kvartalsrapport för Sprint Bioscience

Årsredovisning 2014 och Kvartalsrapport 2015

Sprint Bioscience första ”riktiga” årsredovisning är klar. I november 2014 noterades bolaget på NASDAQ OMX First North – helt i enlighet med deras målsättning att expandera och utveckla projektportföljen ytterligare. Därmed ökar behovet att kommunicera på rätt sätt med investerare, förvaltare och småsparare på börsmarknaden.

Årsredovisningen innehåller, förutom årets ekonomiska resultat, en kort presentation av årets viktiga händelser, VD:s ord, en beskrivning av företaget och dess arbetssätt samt intervjuer med två av företagets nyckelpersoner om två framgångsrika projekt. Att lyfta människan bakom professionen är en röd tråd i årsredovisningen.

Sprint Bioscience's årsredovisning 2014Sprint Bioscience's årsredovisning 2014Sprint Bioscience's årsredovisning 2014

Hurra! har ansvarat för kreativa lösningar, fotografering och bildlösningar, grafisk form, intervjuer och copy för de två casen, redigering av textunderlag från kunden, originalproduktion, korrektur samt projekt- och produktionsledning.

I maj producerade vi även en digital version av Sprint Bioscience rapport för det första kvartalet 2015, enligt den grafiska form som vi har skapat för årsredovisningen. Uppdraget omfattade grafisk produktion, fotografering och intervjuer för VD:s ord samt copy, textredigering och korrektur. Vi har även tagit fram en presentation, inklusive fotografering, intervju och copy, av en ny styrelsemedlem för publicering på Sprint Bioscience webbplats.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies