Första spadtaget för Nya Värtahamnen

Vilgot

Den 19 juni togs det första spadtaget för den nya Värtahamnen – en stor och viktig dag för Stockholms Hamnar. Sedan dess har arbetena dragit igång på allvar.

Inför byggstart tog vi fram några exemplar av Vilgot, arbetsmiljögubbe i naturlig storlek och en av medlemmarna i Stockholms Hamnars pappfamilj. Vilgot kom till i samband med att Stockholms Hamnar implementerade användandet av kravlagd skyddsutrustning. Figuren ska stå vid arbetsplatserna samt synas i andra sammanhang som en symbol för det interna arbetsmiljöarbetet. Under byggarbetet i Värtahamnen hittar du Vilgot i Gärdetgången.

Den nya Värtahamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden, där ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt pågår. Här skapar Stockholms Hamnar en ny attraktiv port till Stockholm. Vi har tagit fram en lång rad produkter för att presentera och informera om projektet – skyltar, vepor, informationsblad, foldrar, annonser med mera.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies