Framtidens järnväg formas idag!

För Branschföreningen Tågoperatörerna har vi tagit fram en vikfolder och en rollup med budskapet ”Framtidens järnväg formas idag”. Materialet användes vid ett seminarium i april samt vid Almedalsveckan på Gotland i juli. Vårt uppdrag omfattade bildlösningar, copy och grafisk produktion.

Rollup

Vikfolder

Vikfolder

Hurra!   Besöksadress: Gävlegatan 12A | Postadress: 113 30 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies