God uppväxt i Nynäshamns kommun!

Nynäshamns kommun, rapportNynäshamns kommun, rapportNynäshamns kommun, rapportNynäshamns kommun, rapport

För Nynäshamns kommun, som vi är upphandlade av sedan juni 2014, har vi producerat en slutrapport samt en mer lättillgänglig broschyr som presenterar tre utvecklingsprojekt som kommunen har genomfört 2012–2015.

De tre projekten Hälsofrämjande skola i Sorunda, Tillgänglig fritid för alla och Socialtjänstens ungdomsteam för alla har genomförts, med positiva resultat, som ett led i kommunens arbete för att erbjuda goda uppväxtvillkor i Nynäshamn.

Hurra!s uppdrag var korrekturläsning, layout och grafisk produktion av den 36-sidiga slutrapporten samt copy, grafisk form och produktion av den sammanfattande 12-sidiga broschyren, som i första hand syftar till att sälja in rapporten. Både rapporter och broschyrer gick åt snabbt och har tryckts i fler exemplar.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies