Färjetrafikens betydelse för Stockholm – rapport och fotografering

Färjepassagerarna är en viktig del av Stockholms turistnäring – och i fyra fall av tio kommer de från Finland. Det och mycket annat visar en färjeundersökning som har genomförts på uppdrag av Stockholms Hamnar 2012–2013.

Färjepassagerarnas betydelse – omslagFärjepassagerarnas betydelse – uppslagFärjepassagerarnas betydelse – uppslagFärjepassagerarnas betydelse – uppslagFärjepassagerarnas betydelse – uppslag

Hurra! har tagit fram en 32-sidig rapport baserad på undersökningen. I denna beskrivs resenärerna, färjeresorna, Stockholmsbesöken och konsumtionen. Vårt uppdrag omfattade fotografering och bildlösningar, copy och textredigering samt grafisk produktion inklusive en mängd diagram och tabeller. Vi har även producerat en PowerPoint-presentation av undersökningen.

Fotografering har skett under hösten i ett antal olika miljöer, för att illustrera några av alla fördelar som färjorna ger inom områdena import och export, möten i hamnen, affärsresor, turism, krogliv och hotellverksamhet. Bilderna kommer även att användas i andra sammanhang.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies