Många ville se framtidens Haninge!

Framtidens HaningeFramtidens HaningeFramtidens HaningeFramtidens HaningeFramtidens HaningeFramtidens Haninge

Vårt första uppdrag för Haninge kommun var att skapa en monterlösning för rekryteringsmässan Armada på KTH i Stockholm, 19-20 november. Mässan vände sig till arkitektstuderande och budskapet var att Haninge kommun är en spännande arbetsplats som har mer att erbjuda än många tror.

Vi skapade en monter som skilde sig från mängden och från vad många kanske förväntar sig av en kommunal arbetsgivare. Med hjälp av att ladda ned en app i sin smartphone eller låna en iPad i montern, kunde besökarna se den planerade pendeltågsstationen i Haninge centrum växa fram i 3d på ett podium mitt i montern. Detta skedde med hjälp av tekniken augmented reality. I modellen kunde man även leta rätt på och besvara frågor för att tävla om intervjuer för sommarpraktik på planavdelningen i Haninge kommun.

Montern var helt vit för att väcka nyfikenhet och symbolisera ”ett oskrivet blad”, ett sätt att förmedla att arkitekter Haninge kommuns arkitekter får vara med från början och påverka utvecklingen av framtida byggprojekt. Väl synligt i färg på den vita väggen fanns kommunens logotyp och texten ”Ta en titt på framtidens Haninge! Framtiden för dig?”.

Många studenter lockades till montern och antalet tävlingsdeltagare, som var intresserade av Haninge kommun som arbetsgivare, var över förväntan. Haninge kommun fick värdefulla kontaktuppgifter till en lång rad studenter inom rätt målgrupp. Kunden var nöjd och vi fick mycket positiv respons på vår lösning av uppdraget.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies