Nu är den klar – rapporten för Stockholm Stopover

Volvo Ocean Race - Stockholm Stopover SlutrapportVolvo Ocean Race - Stockholm Stopover SlutrapportVolvo Ocean Race - Stockholm Stopover SlutrapportVolvo Ocean Race - Stockholm Stopover SlutrapportVolvo Ocean Race - Stockholm Stopover SlutrapportVolvo Ocean Race - Stockholm Stopover SlutrapportVolvo Ocean Race - Stockholm Stopover SlutrapportVolvo Ocean Race - Stockholm Stopover SlutrapportVolvo Ocean Race - Stockholm Stopover Slutrapport

Med en 88-sidig slutrapport har vi nu fullbordat vårt engagemang i Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 – som vi hade det övergripande grafiska ansvaret för. Rapporten har tagits emot mycket positivt med många lovord.

Syftet med rapporten var att visa hur evenemanget hade levt upp till de krav och målsättningar som ställdes från huvudorganisationen Volvo Ocean Race och från Stockholms stad.

Rapporten bygger på ett antal undersökningar/delrapporter som gjorts på uppdrag av Stockholms Hamnar. Delrapporterna kom från flera olika företag och täckte områdena Publik, Media, Sponsorer och Ekonomi.

Vi valde att dela in rapporten i två huvudavsnitt, Stockholm Stopover respektive Resultat och utvärdering. I den första delen presenteras evenemanget med målande texter och storslagna bilder som förmedlar känslan av segling, sommar, vatten, folkfest och en stad i världsklass. Den andra delen innehåller en redovisning av resultatet inom de fyra områdena med slutsatser och diagram. Med rapporten bifogas även en dvd med de kompletta delrapporterna, bilder, filmer och källmaterial.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies