Broschyrer

Guide för säkrare körning med hög tyngdpunkt

Vältolyckor har funnits lika länge som det har funnits fordon på våra vägar. Visste du att det inträffar en till två vältolyckor per dag i Sverige? Detta trots ökning av fordonens prestanda och utveckling av datoriserade säkerhetssystem. För TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, har Hurra! tagit fram en guide för säkrare körning med hög tyngdpunkt. […] Läs mer →

Säljmaterial för Bolero

För it-företaget Bolero har vi tagit fram den 20-sidiga broschyren ”One solution”. I denna presenteras företagets arbetsstruktur och tjänster med utgångspunkt från ”trappmodellen”. Budskapet är att Bolero som helhetsleverantör av it-tjänster fungerar som kundens trygga punkt i tillvaron. Vi har ansvarat för bildval och layout i enlighet med den grafiska form som vi tidigare skapat […] Läs mer →

LNG-broschyr för Stockholms Hamnar

De nya kraven om max 0,1 procent svavelutsläpp innebär stora utmaningar för sjöfarten. Som en av de första hamnarna i världen erbjuder Stockholms Hamnar en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg, Viking Grace, med LNG – ett nytt fartygsbränsle med flera miljöfördelar. LNG står för Liquefied Natural Gas och är, precis som det låter, […] Läs mer →

PTS-broschyr om bredband på landsbygden

Hösten 2012 fick vi av Post- och telestyrelsen (PTS) och Bredbandsforum i uppdrag att ta fram en broschyr för personer som bor utanför tätorterna och därmed inte alltid har tillgång till bredband. Broschyren ska fungera som ett stöd för människor på landsbygden som vill bygga bredband. Broschyren trycktes i 8 000 exemplar och distribuerades till […] Läs mer →

Hurra! för Nacka Stentryckeri

Hurra! har inlett ett samarbete med Nacka Stentryckeri Ram & Galleri. Först ut är ett designprogram bestående av tre broschyrer samt vykort med konstmotiv. Broschyrerna presenterar Nacka Stentryckeri, Konstnären Emanuel samt den småländska konstfilialen Galleri Norra Ljunga. I uppdraget ingår kreativa lösningar, grafisk form, copy och originalproduktion. Nacka Stentryckeri Ram & Galleri är idag ett […] Läs mer →

Hurra!   Besöksadress: Gävlegatan 12A | Postadress: 113 30 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies