Säljmaterial för Bolero

Bolero – One solutionBolero – One solutionBolero – One solutionBolero – One solutionBolero – One solution

För it-företaget Bolero har vi tagit fram den 20-sidiga broschyren ”One solution”. I denna presenteras företagets arbetsstruktur och tjänster med utgångspunkt från ”trappmodellen”. Budskapet är att Bolero som helhetsleverantör av it-tjänster fungerar som kundens trygga punkt i tillvaron. Vi har ansvarat för bildval och layout i enlighet med den grafiska form som vi tidigare skapat för företaget. Även separata faktablad har tagits fram och ytterligare material är under produktion.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies