Hurra! för hamnkommunikation i världsklass

Vid en ceremoni i Los Angeles onsdagen den 8 maj mottog vår kund Stockholms Hamnar pris för näst bästa hamnkommunikation i världen. Priset ”Port Communications award” skapades 2011 för att inspirera till förbättrad kommunikation i världens hamnar och tydliggöra vikten av kommunikationsinsatser för att berätta om hamnarnas betydelse för omvärlden.

– Stockholms Hamnar visar upp långsiktiga mål, en tydlig strategi och en stark visuell identitet. Därför valde vi Stockholms Hamnar till en av vinnarna av kommunikationspriset, säger Monica Bonvalet, Chair of the IAPH Committee on Port Communications and Communicy Relations.

Hurra! har varit Stockholms Hamnars kommunikationspartner sen mitten av 90-talet. Sedan dess har vi skapat och vidareutvecklat deras grafiska profil, producerat annonskampanjer, en mängd trycksaker och årsredovisningar samt ansvarat för en rad utställningar och evenemang. Grattis Stockholms Hamnar!

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies