Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

Guide för säkrare körning med hög tyngdpunkt

Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt

Vältolyckor har funnits lika länge som det har funnits fordon på våra vägar. Visste du att det inträffar en till två vältolyckor per dag i Sverige? Detta trots ökning av fordonens prestanda och utveckling av datoriserade säkerhetssystem.

För TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, har Hurra! tagit fram en guide för säkrare körning med hög tyngdpunkt. Guiden innehåller beskrivande texter och exempel samt illustrationer som visar vältrisker i olika situationer och för olika fordon.

Guiden baseras delvis på en handbok för körning med tank- och timmerbil, som vi tidigare producerat, men innehåller ny struktur, cirka 15 nya illustrationer, ny grafisk form samt nya texter. TYA har levererat underlag till texter och illustrationer som sedan redigerats och utvecklats av Hurra!.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Cirka 17 000 företag, med ungefär 100 000 anställda, är anslutna. Hurra! har haft ett nära samarbete med TYA sedan våren 2006.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies