LNG-broschyr för Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnars LNG-broschyr

De nya kraven om max 0,1 procent svavelutsläpp innebär stora utmaningar för sjöfarten. Som en av de första hamnarna i världen erbjuder Stockholms Hamnar en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg, Viking Grace, med LNG – ett nytt fartygsbränsle med flera miljöfördelar. LNG står för Liquefied Natural Gas och är, precis som det låter, flytande naturgas.

Hur Stockholms Hamnar möter framtidens miljökrav beskrivs i en folder, svensk och engelsk version, som Hurra! har tagit fram åt Stockholms Hamnar. Foldern är tänkt att svara på de frågor som uppkommer i samband med att man börjar erbjuda LNG i Stockholms Hamnar.

Hurra! har stått för projektledning, upplägg och struktur, kreativa och grafiska lösningar, bildval, originalproduktion samt textbearbetning av underlag från Stockholms Hamnar.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies