Tillökning i hamnfamiljen – välkommen Vilgot!

Stockholms Hamnars pappfamilj har fått sällskap av arbetsmiljögubben Vilgot, vilket betyder att familjen nu består av sju medlemmar. Samtliga figurer är illustrerade och framtagna av Hurra!.

Stockholms Hamnar – Vilgot

De sex tidigare figurerna är dubbelsidiga, av naturlig storlek och förmedlar budskap om vad hamnen betyder för olika målgrupper, bland annat inom miljö och turism. Figurerna används vid utställningar och event.

Vilgot togs fram i samband med att Stockholms Hamnar implementerade användandet av kravlagd skyddsutrustning. Figuren ska stå vid arbetsplatserna samt synas i andra sammanhang som en symbol för det interna arbetsmiljöarbetet.

Vårt uppdrag omfattar även framtagning av diplom, som delas ut för välförtjänt arbetsmiljöarbete, samt en ”toolbox” med instruktionstexter och Vilgot-illustrationer.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies