IDL Biotech redovisar 2012

IDL Biotechs årsredovisning 2012IDL Biotechs årsredovisning 2012IDL Biotechs årsredovisning 2012IDL Biotechs årsredovisning 2012

Hurra! har för andra året i rad producerat IDL Biotechs årsredovisning – även denna gång med gott resultat. I år vidareutvecklade vi den form som vi skapade förra året samt ansvarade liksom tidigare för layout, textkorrektur, originalproduktion och tryckerikontakter inklusive distribution. IDL levererade texter och bilder. Årsredovisningen omfattar 28 sidor och trycktes i 1000 ex.

IDL Biotech AB är ett svenskt, börsnoterat diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies