Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

Hamnåret 2012 – nu med hållbarhetssiffror

Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012Stochkolms Hamnars årsredovisning 2012

För första gången omfattar Stockholms Hamnars årsredovisning en hållbarhetsredovisning enligt GRI-standard. Detta för att höja och integrera hamnverksamheternas arbete med hållbarhet. En annan nyhet är att verksamhetsdelen, förvaltningsberättelsen och årsbokslutet har slagits ihop till en gemensam produkt på 92 sidor.

Förutom att redovisa årets resultat och händelser, är syftet att sprida kunskap om hamnens breda verksamhet bland kunder, allmänhet, ägare och andra intressenter. Man kan bland annat läsa om nya rekord för passagerartrafiken och de internationella kryssningspassagerarna. Även containertrafiken ökade markant med nya kunder som MSC, ett av världens största containerrederier. Även som fastighetsägare och hyresvärd visar hamnen en uppåtgående trend. Rorotrafiken minskade dock något.

Läsaren får även möta några av hamnens kunder samt bli uppdaterade om projekten på Norvikudden, i Värtahamnen, i Kapellskärs Hamn och på Strömkajen. Bunkring av LNG, ÅF Off Shore Race och Hamnens Dag var andra viktiga händelser under 2012.

Hurra! har, liksom tidigare år, ansvarat för projektledning och produktionsövervakning, upplägg och struktur, kreativa och grafiska lösningar, diagram, tabeller och bildval inklusive fotoregi, originalproduktion samt kundintervjuer och delar av copyn. Vi har producerat Stockholms Hamnars årsredovisning sedan 1997. Årsredovisningen 2012 är den trettonde i raden som vi har gjort för Stockholms Hamnar.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies