Hurra! En reklambyrå i Stockholm

Vi hjälper företag med allt från långsiktigt varumärkesbyggande och stora kampanjer till enstaka uppdrag och mindre produktioner. Mässor, årsredovisningar, kundtidningar, trycksaker, annonser, webbplatser och digitala presentationer är vanliga uppdrag. Främst arbetar vi med kommunikation mellan företag, B2B.

Mer om oss →

PTS-broschyr om bredband på landsbygden

Bredband på landsbygdenBredband på landsbygdenBredband på landsbygden

Hösten 2012 fick vi av Post- och telestyrelsen (PTS) och Bredbandsforum i uppdrag att ta fram en broschyr för personer som bor utanför tätorterna och därmed inte alltid har tillgång till bredband. Broschyren ska fungera som ett stöd för människor på landsbygden som vill bygga bredband. Broschyren trycktes i 8 000 exemplar och distribuerades till Sveriges alla länsstyrelser.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies