PTS-broschyr om bredband på landsbygden

Bredband på landsbygdenBredband på landsbygdenBredband på landsbygden

Hösten 2012 fick vi av Post- och telestyrelsen (PTS) och Bredbandsforum i uppdrag att ta fram en broschyr för personer som bor utanför tätorterna och därmed inte alltid har tillgång till bredband. Broschyren ska fungera som ett stöd för människor på landsbygden som vill bygga bredband. Broschyren trycktes i 8 000 exemplar och distribuerades till Sveriges alla länsstyrelser.

Hurra!   Besöksadress: Gävlegatan 12A | Postadress: 113 30 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies