Annons för Post- och telestyrelsen

”Driftinformation mellan operatörer”, DIO, är ett nytt system online, framtaget av Post- och telestyrelsen (PTS). Med systemet kan anslutna operatörer effektivisera sin informationshantering och därmed erbjuda bättre information till både kunder och leverantörer. I en förlängning kan avbrottstider kortas vilket innebär nöjdare kunder.

I januari 2013 producerade vi en annons om DIO för Stadsnätstidningen. Form och bildval byggde på en tidigare 6-sidig folder, som vi tog fram hösten 2011. Vi skrev texten till annonsen och redigerade texten i foldern.

DIO annons

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies