Årsredovisning för Trelleborgs Hamn

Hurra! har fått uppdraget att ta fram Trelleborgs Hamns årsredovisning för 2012. Det innebär att vi ansvarar för kreativa lösningar, copy, grafisk form, originalproduktion samt projekt- och produktionsledning. Därmed utvecklas vårt samarbete som tidigare omfattat framtagning av ett manér för marknadsföring av Europakorridorerna, säljblad och PowerPoint-presentation om korridorerna samt broschyren ”Trelleborgs Hamn 150 år”.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies