Vår första årsredovisning för Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamns årsredovisning 2012Trelleborgs Hamns årsredovisning 2012Trelleborgs Hamns årsredovisning 2012Trelleborgs Hamns årsredovisning 2012Trelleborgs Hamns årsredovisning 2012

Hurra! har ansvarat för ny grafisk form, copywriting och textredigering, originalproduktion samt projekt- och produktionsledning av Trelleborgs Hamns årsredovisning för 2012. Resultatet blev en 24-sidig verksamhetsbeskrivande del och en ekonomisk rapport med förvaltningsberättelse på 20 sidor.

Samarbetet med Trelleborgs Hamn, som är en av Skandinaviens största roro- och färjehamnar, inleddes 2011.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies