Grafisk manual för Fundior

Fundiors grafiska profilmanualFundiors grafiska profilmanualFundiors grafiska profilmanualFundiors grafiska profilmanualFundiors grafiska profilmanualFundiors grafiska profilmanual

Den första versionen av Fundiors grafiska manual är klar. Hurra!s uppdrag var att föreslå förbättringar och vidareutveckling av den befintliga grafiska profilen, som i princip bestod av en logotype, samt ta fram en grafisk manual.

Under arbetet med manualen har kunden beställt produkter som vi integrerat i den grafiska profilen. Uppdragen har fortlöpt parallellt. Exempelvis tog vi fram två annonser – helsidor i Plaza Interiör, Aftonbladets bilaga Dina Pengar, Privata Affärer och i en bilaga för Svenska Dagbladet, A Perfect Guide. Vi skapade även form och struktur till en delårsrapport samt produktblad inom olika verksamhetsområden. Dessutom har vi tagit fram ett maner för kontorsmaterial, powerpointpresentation, skapat mall i word samt designat och tryckt upp en mapp.

Den 20-sidiga manualen, version 1, finns i PDF-form. Den kommer att uppdateras kontinuerligt, allteftersom vi tar fram nya produkter. Bland annat pågår produktion av företagsbroschyrer och årsredovisning.

Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget äger 100 procent av Fundior Finans & Försäkring AB, som är registrerat för inlåningsverksamhet och som fond- och försäkringsmäkleri. Bolaget investerar i värdepapper, låneavtal, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade aktier. Fundiors säte och kontor finns i Stockholm och företaget har sin aktie listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies