Foldrar och broschyrer för Post- och telestyrelsen

Hurra! är sedan våren 2011 upphandlade av Post- och telestyrelsen (PTS) för grafisk form och produktion. Sedan dess har vi tagit fram ett antal foldrar och broschyrer. Vi följer PTS grafiska profilmanual, när det inte är frågan om särskilda projekt inom PTS, som har egna grafiska profiler. Exempel på enskilda broschyrer och foldrar som vi har producerat är ”Telö 11”, ”Tillgänglig kommunikation för alla – oavsett funktionsförmåga”, ”Säkrare kommunikation för alla” och ” Betalservice upphör”.

Betalservice upphör

Våren 2012 ville PTS gå ut med information om att tjänsten Betaltjänst upphör. PTS levererade text, vi valde bilder och producerade en 6-sidig folder. Vi tog även fram en tillgänglig pdf.

Betalservice upphör

Tillgänglig och säkrare kommunikation

I november 2011 uppdaterade vi två befintliga 16-sidiga broschyrer med ny text och bilder som PTS levererade. Hurra! producerade nya original samt skapade tillgängliga pdf:er. Broschyrerna kallades ”Tillgänglig kommunikation för alla – oavsett funktionsförmåga” och ”Säkrare kommunikation för alla”.

Tillgänglig kommunikation för alla – oavsett kommunikationsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla

Tillgänglig kommunikation för alla

Tillgänglig kommunikation för alla

Säkrare kommunikation för alla

Säkrare kommunikation för alla

Säkrare kommunikation för alla

Säkrare kommunikation för alla

Telö 11

Våren 2011 uppdaterade vi en 6-sidig folder för Telö. Det är en övning som sker vartannat år, för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation. Tanken är att öva samverkansrutiner och beslutsfattande hos de olika organisationerna.

Telö 11

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies