Profilmaterial för Hjälpmedelsinstitutet

Vi har skapat ett grafiskt manér för His utbildnings- och kontorsmaterial. Detta bygger på befintligt manér för övriga trycksaker, i enlighet med den grafiska manualen som tagits fram av Hurra!.

Produkterna som ingick i uppdraget var brevpapper, visitkort, bokmärke, kuvert, beställningsblankett, mallar för pressmeddelande, olika kursintyg och konferensinbjudan, namnskyltar, etiketter till påsar och en mapp. Brevpapper, mallar och beställningsblankett skapades i Office Word och allt annat i Indesign. Original och mallar levererades direkt till Hi.

Visitkort, Wordmallar; brev, pressmeddelande, beställning, kuvert & etikett samt bokmärke

Wordmallar: kursintyg och inbjudan

Hurra! är sedan 2008 upphandlade av Hi för grafisk produktion och har, förutom grafisk manual, producerat rapporter, utställningsmaterial, en tidning om Fritt val av hjälpmedel med mera.

Hurra!   Besöksadress: Bågljusvägen 3 | Postadress: 112 19 Stockholm | Telefon: 070-751 69 30‬ | Cookies